CÔNG TY GIAO NHẬN  MINH PHƯƠNG SG

Liên hệ

Gởi tin nhắn cho chúng tôi:

Làm việc từ
thứ 2 đến thứ 7
8:00 - 18:00

Địa chỉ liên hệ:
47 Phổ Quang, phường 2,
Quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
08 38457649 - 03 9975100
03 9977067

Fax: 08 38447684

Email: info@minhphuongsg.net